Project Description

EVT Gigant - Curățare piese supradimensionate

Gigant – încărcare frontal-verticală

Cu cât este mai mare capacitatea unei instalații, cu atât trebuie acordată mai multă atenție caracteristicilor de siguranță concepute pentru a preveni daunele cauzate de scurgerea solventului. Acest lucru este valabil mai ales pentru încărcătoarele frontale. GIGANT cu încărcare frontal-verticală oferă siguranță deosebită! Încărcătoarele frontale tipice prezintă un risc latent de scurgere a solventului lichid sau a vaporilor de solvent atunci când ușa camerei este deschisă dacă apar defecte tehnice. Răspunzând cererii puternice, am abordat această problemă și am dezvoltat încărcătoarele noastre frontal-verticale sigure.GIGANT cu încărcare frontal-verticală sunt disponibile pentru încărcare manuală sau cu un sistem de încărcare complet automatizat.

Date tehnice

Solvenți utilizabili: Percloretilena (PER)
Tricloretilena (TRI)
Clorură de Metilen (DCM)
Volumul de solvent: 200 – 5000 dm³
Masa maşinii: 2000 – 8000 kg
Capacitatea de degresare: 1- 4 şarje / h până la 2000 kg/h
Dimensiunile coşurilor: la cerere
Dimensiuni de gabarit: la cerere
Mod de lucru: 1 – 3 schimburi