Project Description

Curățare cu solvenți organici:

HÖCKH – Multiclean

Având o experienţă de peste 30 de ani în domeniul construcţiei de maşini pentru spălarea / degresarea / uscarea pieselor, firma Höckh, renumită la nivel mondial prin programul complex de instalaţii care folosesc soluţii apoase sau solvenţi, se impune prin calitatea deosebită a rezultatelor proceselor de curăţare a pieselor. Marca proprie MULTICLEAN a devenit un nume de referinţă şi datorită robusteţii şi siguranţei in funcţionare garantate.

DEGRESAREA PIESELOR CU PERCLORETILENA

Proces stabil: distilarea continuua a solventului garantează rezultate foarte bune și constante de curațare chiar și în cazul cantităților mari de murdărie sub forma de ulei.
Universal: percloretilena se folosește pentru curățarea optimă a tuturor metalelor.
Rapid: percloretilena are proprietăți excelente de infiltrare și uscare și este ideală pentru curațarea pieselor vrac sau cu interstiții fine.
Compact: mașinile de degresat cu percloretilena funcționează în circuit închis, cu emisii în aer sub valorile admise, fară apa uzata.

Neutru fața de mediul ambiant: percloretilena este un produs binecunoscut, existând o foarte bogată experiență în utilizarea ei. Pericolele pentru oameni și mediu nu apar în cazul deservirii corecte a mașinilor. Transportul și manipularea ei au loc în condiții de maximă siguranță.

CURĂȚAREA PIESELOR CU SUBSTANȚE ORGANICE NEHALOGENATE

Calitatea curățării: în cazul folosirii acestor substanțe (clasa A-III), pe suprafața pieselor rămâne o peliculă fină care poate influența negativ calitatea curățării. O tratare prin distilare a substanțelor de curațare, în circuit inchis, este posibilă în anumite situații.

Siguranța procesului: substanțele nehalogenate sunt inflamabile! Mașinile în care se folosesc aceste substanțe trebuie sa fie executate conform instrucțiunilor ATEX si a normelor naționale de siguranță.

Durata procesului de curățare: proprietățile fizice de capilaritate si uscare (evaporare) mai reduse față de solvenții oraganici, duc la o prelungire cu 20-30% a timpilor de proces.

Protecția mediului:  substanțele organice nehalogenate (A III) au aceleasi efecte negative asupra mediului ambiant și oamenilor ca și hidrocarburile clorurate. Spre deosebire însă de instalațiile care folosesc hidrocarburi clorurate, instalațiile care curată cu substanțe nehalogenate nu sunt ermetice, evacuând gaze.

Mai multe despre Höckh: https://www.hoeckh.com/en/

Mașini similare, accesorii

Ne bucurăm să vă îndrumăm!

Vă stăm la dispoziție cu o evaluare completă pentru sistemul de curățare de care aveți nevoie. Contactați-ne telefonic sau prin formularul de contact, vă vom sfătui fără obligații.

Contact