Project Description

Apa tehnologică

Cine spune că economia şi ecologia nu pot fi armonizate?

În apa reziduală de la instalaţiile de vibrofinisare se găsesc particole desprinse de pe piese şi de pe corpurile de şlefuit, precum şi alte impurităţi incluse. În funcţie de tipul şi concentraţia acestor substanţe, normele legale şi responsabilitatea pentru mediul înconjurător impun purificarea acestui lichid tehnologic. Instalaţiile de reciclare SPALECK fac din această necesitate un scop. După separarea corpurilor solide lichidul tehnologic pentru vibrofinisare poate fi refolsit. Se obţine o utilizare în circuit închis a amestecului apă-compound. Devine necesară numai înlocuirea unor cantităţi minime datorate pierderilor de lichid prin evaporare şi prin scurgerea pieselor.

Economii

consum de apă redus cu până la 95%
costuri reduse corespunzător pentru apa reziduală
economie de până la 95% la compound
costuri reduse pentru debarasarea reziduurilor datorită volumului minimizat al acestora